Naše kancelář nabízí služby v oblasti zeměměřických prací pro soukromé osoby, podnikatelskou sféru, obce a státní správu.

titl.jpg
DSCN7866.jpg

Co nabízíme?

Naše kancelář nabízí níže uvedené služby v oblasti zeměměřických prací pro soukromé osoby, podnikatelskou sféru, obce a státní správu.

SLUŽBY

 

Geodetické práce v katastru nemovitostí

·Geometrické plány pro rozdělení pozemku, pro převod vlastnictví nebo majetkoprávní vypořádání

·Geometrické plány pro vyznačení budov a staveb ke kolaudaci, k zápisu do katastru nemovitostí či rozestavěných budov pro poskytnutí úvěru

·Vyznačení věcných břemen v katastru např. právo chůze a jízdy po části cizího pozemku, nebo vedení inženýrských sítí přes cizí pozemek

·Vytyčení hranic pozemků

· 

Ostatní geodetické práce

·Polohopisná a výškopisná měření

·Geodetické podklady pro projektovou činnost

·Vytyčení (polohové i výškové) stavebních objektů, budovy, inženýrské sítě, liniové stavby a jiné

·Zaměření skutečného provedení staveb, inženýrských sítí

·Kontrolní měření

·Poradenská činnost

·Pasportizace staveb vyhotovení pasportu (výkres) ke skutečnému stavu staveb za účelem:

   podklad pro technickou dokumentaci zařízení, inženýrských sítí

   revize

   údržba budov

   inventarizace majetku

   správu majetku

   výpočet podlahových, bytových ploch

   následná rekonstrukce

   po rekonstrukci

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one